Begrippen

- Gebreken

Als u een huis koopt, dan koopt u dit in de staat waarin het zich op dat moment bevindt. Dat houdt in: inclusief zichtbare en onzichtbare gebreken. Een koper heeft een onderzoeksplicht en een verkoper heeft een mededelingsplicht.

- Huurderscheck

Hiermee wordt onderzoek gedaan naar de huurder met behulp van verschillende screeningsmethodieken. Zo wordt de huurder gecheckt op onder andere identiteit en inkomsten.

- Juridische beperkingen

Een woning kan onderworpen zijn aan juridische beperkingen of lasten. Voorbeelden hiervan zijn: hypotheek, huurrecht, erfdienstbaarheid of beslag.

- Mededelingsplicht

Verplichting om informatie te verschaffen of mededelingen te doen, dat wil zeggen dat hij verplicht is om alle gebreken die hij kent mee te delen aan de (aspirant) koper.

- Omgeving

Als u aan de omgeving van een woning denkt, dan denkt u al snel aan een specifieke wijk of buurt waar de woning in ligt. Het is wel belangrijk om verder onderzoek te doen naar bijvoorbeeld: het huidige bestemmingsplan en eventuele toekomstige aanpassingen, eventueel aanwezige bodemverontreiniging en verplichtingen/vergunningen in de omgeving.

- Onderzoeksplicht

Plicht van een potentiële koper om onderzoek te laten verrichten over de staat van een aan te kopen woning. De koper kan immers achteraf de verkoper niet zonder meer aansprakelijk stellen voor gebreken als hij die tijdens de bezichtiging van het huis had kunnen ontdekken.

- Publieksrechtelijke beperking

Een beperking die vanuit de overheid op een woning gelegd. Bijvoorbeeld: wijziging bestemmingsplan of het aanwijzen van een monument. Van een koper wordt verwacht hier onderzoek naar te doen.

- Verkoopplan

Dit is een plan om de woning op de markt aan te bieden, rekening houdend met specifieke wensen en unieke situatie van de eigenaren.

- VBO

Vereniging Bemiddelaars Onroerende zaken is een branchevereniging van makelaars en taxateurs.

- Volledige dienstverlening

Wat houdt de dienstverlening in: dat wij u helpen met de presentatie en promotie van uw woning, contact onderhouden met geïnteresseerden, verzorgen van bezichtigingen, voeren van onderhandelingen, het opstellen van een koopovereenkomst en zorgen voor een goede oplevering van uw woning.

- Waardebepaling

Bij een waardebepaling, wordt bepaald wat de marktwaarde van de woning is.